Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 19 de novembro de 2019, Núm. 278

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Real decreto lei 16/2019, do 18 de novembro, polo que se adoptan medidas relativas á execución do orzamento da Seguridade Social.

MINISTERIO DO INTERIOR

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL

  • Real decreto 656/2019, do 18 de novembro, polo que se regula a concesión directa de diversas subvencións no ámbito do Ministerio de Educación e Formación Profesional para o exercicio orzamentario 2019.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Corrección de erros do Real decreto 502/2019, do 30 de agosto, polo que se crea como centro de referencia nacional a Escola de Formación en Artesanía, Restauración e Rehabilitación do Patrimonio Histórico, Artístico e Cultural Albayzín, nas áreas profesionais de Artesanía Tradicional, Recuperación, Reparación e Mantemento Artísticos, Fabricación e Mantemento de Instrumentos Musicais, e Vidro e Cerámica Artesanal, da familia profesional Artes e Artesanías no ámbito da formación profesional.

  • Corrección de erros do Real decreto 503/2019, do 30 de agosto, polo que se crea como centro de referencia nacional a Escola do Mármore de Fines, Almería, na área profesional de Pedra Natural, da familia profesional Industrias Extractivas, no ámbito da formación profesional.

  • Corrección de erros do Real decreto 504/2019, do 30 de agosto, polo que se crea como centro de referencia nacional a Escola de Xoiaría de Córdoba, na área profesional de Xoiaría e Ourivaría, da familia profesional Artes e Artesanías, no ámbito da formación profesional.

  • Corrección de erros do Real decreto 505/2019, do 30 de agosto, polo que se crea como centro de referencia nacional a Escola de Madeira de Encinas Reales, Córdoba, na área profesional de Produción, Carpintaría e Moble, da familia profesional Madeira, Moble e Cortiza, no ámbito da formación profesional.

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA

MINISTERIO DE CULTURA E DEPORTE

  • Real decreto 659/2019, do 18 de novembro, polo que se regula a concesión directa de subvencións a determinadas entidades para a promoción das artes escénicas musicais no ano 2019.

  • Real decreto 660/2019, do 18 de novembro, polo que se regula a concesión directa dunha subvención á Fundación Deporte Joven para a realización de actuacións de interese público para a promoción do deporte durante o exercicio 2019.

  • Real decreto 661/2019, do 18 de novembro, polo que se regula a concesión directa de subvencións para gastos de funcionamento de fundacións e asociacións vinculadas con partidos políticos con representación nas Cortes Xerais que realicen actividades de estudo e desenvolvemento do pensamento político e social.

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN E UNIVERSIDADES

  • Real decreto 663/2019, do 18 de novembro, polo que se regula a concesión directa de diversas subvencións no ámbito de competencias do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, para a execución de actuacións en materia de investigación científica, desenvolvemento tecnolóxico e innovación.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid