Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 20 de novembro de 2019, Núm. 279

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Real decreto 598/2019, do 18 de outubro, polo que se regulan a composición e o funcionamento da Comisión interministerial de coordinación en materia de tratados e outros acordos internacionais.

  • Real decreto 629/2019, do 31 de outubro, polo que se regulan o Rexistro Xeral de Establecementos no Sector da Alimentación Animal, as condicións de autorización ou rexistro dos ditos establecementos e dos puntos de entrada nacionais, a actividade dos operadores de pensos, e a Comisión nacional de coordinación en materia de alimentación animal.

  • Real decreto 638/2019, do 8 de novembro, polo que se establecen as condicións básicas que deben cumprir os centros de limpeza e desinfección dos vehículos dedicados ao transporte por estrada de animais vivos, produtos para a alimentación de animais de produción e subprodutos de orixe animal non destinados ao consumo humano, e se crea o Rexistro Nacional de Centros de Limpeza e Desinfección.

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN E UNIVERSIDADES

  • Real decreto 662/2019, do 18 de novembro, polo que se regula a concesión directa dunha subvención a "Diálogo Asociación de Amistad Hispano-Francesa" para a realización de actuacións de interese público para a incentivación de estudos de grao e posgrao en España.

COMISIÓN NACIONAL DOS MERCADOS E DA COMPETENCIA

  • Circular 2/2019, do 12 de novembro, da Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia, pola que se establece a metodoloxía de cálculo da taxa de retribución financeira das actividades de transporte e distribución de enerxía eléctrica, e regasificación, transporte e distribución de gas natural.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid