Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Xoves 28 de novembro de 2019, Núm. 286

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

  • Entrada en vigor do terceiro protocolo adicional ao Acordo polo que se establece unha asociación entre a Comunidade Europea e os seus Estados membros, por unha parte, e a República de Chile, por outra, para ter en conta a adhesión da República de Croacia á Unión Europea, feito en Bruxelas o 29 de xuño de 2017.

  • Corrección de erros da Resolución do 30 de outubro de 2019, da Secretaría Xeral Técnica, sobre aplicación do artigo 24.2 da Lei 25/2014, do 27 de novembro, de tratados e outros acordos internacionais.

MINISTERIO DE XUSTIZA

  • Orde JUS/1154/2019, do 25 de novembro, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros, do 8 de novembro de 2019, polo que se fixa o módulo para a distribución do crédito que figura nos orzamentos xerais do Estado para o ano 2018 prorrogados para 2019, destinado a subvencionar os gastos de funcionamento dos xulgados de paz.

MINISTERIO DE TRABALLO, MIGRACIÓNS E SEGURIDADE SOCIAL

  • Corrección de erros da Orde TMS/369/2019, do 28 de marzo, pola que se regulan o Rexistro Estatal de Entidades de Formación do sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, así como os procesos comúns de acreditación e inscrición das entidades de formación para impartir especialidades formativas incluídas no Catálogo de especialidades formativas.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

  • Real decreto 671/2019, do 22 de novembro, polo que se regula a concesión directa dunha subvención á Fundación Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos para o financiamento dos gastos de funcionamento e actividade no marco dos seus fins fundacionais.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CATALUÑA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid