Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 30 de novembro de 2019, Núm. 288

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA

  • Real decreto 698/2019, do 29 de novembro, polo que se regula a concesión directa de subvencións destinadas ao financiamento do transporte público regular de viaxeiros de Madrid, Barcelona, Valencia e as illas Canarias.

  • Orde HAC/1164/2019, do 22 de novembro, pola que se desenvolven para o ano 2020 o método de estimación obxectiva do imposto sobre a renda das persoas físicas e o réxime especial simplificado do imposto sobre o valor engadido.

  • Resolución do 26 de novembro de 2019, do Consorcio Valencia 2007, pola que se crea a sede electrónica e se regula o rexistro electrónico da entidade.

  • Resolución do 29 de novembro de 2019, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da península e Illes Balears.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Real decreto 703/2019, do 29 de novembro, polo que se regula a concesión directa dunha subvención á Comunidade Autónoma de Aragón para o financiamento de investimentos na provincia de Teruel que favorezan a xeración de actividade económica na dita provincia.

MINISTERIO DE SANIDADE, CONSUMO E BENESTAR SOCIAL

  • Real decreto 704/2019, do 29 de novembro, polo que se regula a concesión directa de subvencións para garantir a promoción e defensa dos dereitos das persoas con discapacidade e a promoción de plans e programas sobre a discapacidade para o ano 2019.

  • Real decreto 705/2019, do 29 de novembro, polo que se regula a concesión directa dunha subvención á Comunidade Autónoma de Canarias para o desenvolvemento do Programa de loita contra a pobreza e a exclusión social.

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN E UNIVERSIDADES

  • Real decreto 706/2019, do 29 de novembro, polo que se regula a concesión directa dunha subvención á Asociación Española para el Registro y Estudio de Malformaciones Congénitas para garantir a continuidade do seu labor e o seu funcionamento ordinario.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid