Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 11 de decembro de 2019, Núm. 297

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Corrección de erros da Resolución do 27 de novembro de 2019, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se establece para efectos de cómputo de prazos o calendario de días inhábiles no ámbito da Administración xeral do Estado para o ano 2020.

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN E UNIVERSIDADES

  • Resolución do 28 de novembro de 2019, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 15 de novembro de 2019 polo que se determina o nivel de correspondencia co nivel do Marco Español de Cualificacións para a Educación Superior do título oficial de Enxeñaría de Construción e Electricidade.

  • Resolución do 28 de novembro de 2019, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 15 de novembro de 2019, polo que se determina o nivel de correspondencia co nivel do Marco Español de Cualificacións para a Educación Superior do título oficial de Enxeñaría de Armas Navais.

  • Resolución do 28 de novembro de 2019, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 15 de novembro de 2019, polo que se determina o nivel de correspondencia co nivel do Marco Español de Cualificacións para a Educación Superior do título oficial de Enxeñaría de Armamento e Material.

COMISIÓN NACIONAL DOS MERCADOS E DA COMPETENCIA

  • Resolución do 7 de novembro de 2019, da Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia, pola que se aproba a adaptación do procedemento de operación 14.8 "Suxeito de liquidación das instalacións de produción e das instalacións de autoconsumo" e do procedemento de operación 14.4 "Dereitos de cobramento e obrigacións de pagamento polos servizos de axuste do sistema" ao Real decreto 244/2019, do 5 de abril.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid