Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 13 de decembro de 2019, Núm. 299

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE TRABALLO, MIGRACIÓNS E SEGURIDADE SOCIAL

  • Resolución do 28 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social, pola que se establece o réxime de aplicación das prestacións complementarias do artigo 96.1 b) do texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Real decreto 672/2019, do 22 de novembro, polo que se crea como centro de referencia nacional o centro Labora Formació de Castellón, na área profesional de Fabricación Cerámica, da familia profesional de Vidro e Cerámica, no ámbito da formación profesional.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid