Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 17 de decembro de 2019, Núm. 302

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FOMENTO

  • Real decreto 724/2019, do 13 de decembro, polo que se modifican o Real decreto 665/1999, do 23 de abril, polo que se regula o rexistro das persoas que viaxan a bordo de buques de pasaxe, e o Real decreto 1334/2012, do 21 de setembro, sobre as formalidades informativas exixibles aos buques mercantes que cheguen aos portos españois ou que saian destes.

  • Real decreto 725/2019, do 13 de decembro, polo que se modifica a disposición transitoria primeira do Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, polo que se regula o Plan estatal de vivenda 2018-2021.

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN E UNIVERSIDADES

  • Resolución do 3 de decembro de 2019, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 29 de novembro de 2019 polo que se establece o carácter oficial de determinados títulos de máster e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos.

  • Resolución do 3 de decembro de 2019, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 29 de novembro de 2019 polo que se establece o carácter oficial de determinados títulos de doutor e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos.

  • Resolución do 3 de decembro de 2019, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 29 de novembro de 2019 polo que se establece o carácter oficial de determinados títulos de grao e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid