Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Luns 23 de decembro de 2019, Núm. 307

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL

  • Orde EFP/1241/2019, do 19 de decembro, pola que se establece a equivalencia xenérica do emprego de policía das comunidades autónomas e dos corpos de policía local ao título de técnico correspondente á formación profesional do sistema educativo.

COMISIÓN NACIONAL DOS MERCADOS E DA COMPETENCIA

  • Circular 8/2019, do 12 de decembro, da Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia, pola que se establecen a metodoloxía e as condicións de acceso e asignación de capacidade no sistema de gas natural.

  • Circular 9/2019, do 12 de decembro, da Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia, pola que se establece a metodoloxía para determinar a retribución das instalacións de transporte de gas natural e das plantas de gas natural licuado.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid