Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 1 de maio de 2020, Núm. 121

I. Disposicións xerais

CORTES XERAIS

  • Resolución do 29 de abril de 2020, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 14/2020, do 14 de abril, polo que se estende o prazo para a presentación e ingreso de determinadas declaracións e autoliquidacións tributarias.

  • Resolución do 29 de abril de 2020, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 12/2020, do 31 de marzo, de medidas urxentes en materia de protección e asistencia ás vítimas de violencia de xénero.

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E AXENDA URBANA

  • Orde TMA/378/2020, do 30 de abril, pola que se definen os criterios e requisitos dos arrendatarios de vivenda habitual que poden acceder ás axudas transitorias de financiamento establecidas no artigo 9 do Real decreto lei 11/2020, do 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19.

  • Orde TMA/379/2020, do 30 de abril, pola que se establecen criterios de aplicación do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma, nas actividades formativas de persoal ferroviario, durante a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Real decreto 495/2020, do 28 de abril, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Consumo e se modifica o Real decreto 139/2020, do 28 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais.

  • Real decreto 496/2020, do 28 de abril, polo que se modifican o Real decreto 1314/1984, do 20 de xuño, polo que se regula a estrutura e competencias da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, e o Real decreto 2583/1996, do 13 de decembro, de estrutura orgánica e funcións do Instituto Nacional da Seguridade Social e de modificación parcial da Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

  • Real decreto 497/2020, do 28 de abril, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións.

  • Real decreto 498/2020, do 28 de abril, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Educación e Formación Profesional.

  • Real decreto 499/2020, do 28 de abril, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Traballo e Economía Social, e se modifica o Real decreto 1052/2015, do 20 de novembro, polo que se establece a estrutura das consellerías de Emprego e Seguridade Social no exterior e se regula a súa organización, funcións e provisión de postos de traballo.

  • Resolución do 29 de abril de 2020, da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se modifican os anexos II e III da Orde APU/2245/2005, do 30 de xuño, pola que se regulan as prestacións complementarias da asistencia sanitaria en MUFACE e se establece o procedemento de financiamento de bombas portátiles de infusión subcutánea continua de insulina.

MINISTERIO DE SANIDADE

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid