Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 12 de maio de 2020, Núm. 133

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DO INTERIOR

  • Orde INT/401/2020, do 11 de maio, pola que se restablecen temporalmente os controis nas fronteiras interiores aéreas e marítimas, con motivo da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E AXENDA URBANA

  • Resolución do 5 de maio de 2020, da Dirección da Axencia Estatal de Seguridade Aérea, pola que se emite exención, de conformidade co establecido no artigo 71 do Regulamento (UE) 2018/1139, para a extensión da validez e outros períodos de tempo, relativos ás licenzas, habilitacións, atribucións, anotacións e certificados de pilotos, instrutores, examinadores e TCP para a redución do impacto negativo sobre a aviación comercial e xeral, ocasionado pola crise global do coronavirus COVID-19.

MINISTERIO DE SANIDADE

  • Orde SND/402/2020, do 10 de maio, pola que se establecen medidas especiais para garantir o abastecemento de antisépticos para a pel sa que conteñan digliconato de clorhexidina na situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

  • Orde SND/403/2020, do 11 de maio, sobre as condicións de corentena a que deben someterse as persoas procedentes doutros países á súa chegada a España, durante a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

  • Orde SND/404/2020, do 11 de maio, de medidas de vixilancia epidemiolóxica da infección por SARS-CoV-2 durante a fase de transición a unha nova normalidade.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid