Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 16 de xuño de 2020, Núm. 168

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E AXENDA URBANA

  • Resolución do 27 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Aviación Civil, pola que se actualiza o anexo III da Orde PRE/2059/2011, do 18 de xullo, pola que se regula a valoración da formación teórica e práctica e a experiencia como piloto adquiridas ao servizo das Forzas Armadas españolas ou da Garda Civil para a obtención dos títulos e licenzas requiridos aos pilotos de helicópteros civís.

BANCO DE ESPAÑA

  • Circular 2/2020, do 11 de xuño, do Banco de España, pola que se modifica a Circular 4/2017, do 27 de novembro, a entidades de crédito, sobre normas de información financeira pública e reservada, e modelos de estados financeiros.

  • Circular 3/2020, do 11 de xuño, do Banco de España, pola que se modifica a Circular 4/2017, do 27 de novembro, a entidades de crédito, sobre normas de información financeira pública e reservada, e modelos de estados financeiros.

COMUNITAT VALENCIANA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid