Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 19 de xuño de 2020, Núm. 171

I. Disposicións xerais

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA E O RETO DEMOGRÁFICO

  • Real decreto 553/2020, do 2 de xuño, polo que se regula o traslado de residuos no interior do territorio do Estado.

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS E TRANSFORMACIÓN DIXITAL

  • Resolución do 12 de xuño de 2020, da Subsecretaría, pola que se establece o pagamento voluntario por vía telemática da taxa por inscrición no Rexistro Administrativo de Distribuidores de Seguros e Reaseguros.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CATALUÑA

  • Corrección de erros da Lei 5/2020, do 29 de abril, de medidas fiscais, financeiras, administrativas e do sector público e de creación do imposto sobre as instalacións que inciden no ambiente.

  • Decreto lei 15/2020, do 5 de maio, polo que se autoriza o Consello Catalán do Deporte para prestar garantía, durante o exercicio 2020, ata unha cuantía máxima global de 8.000.000 euros, a favor do Instituto Catalán de Finanzas, para o outorgamento de préstamos para facilitar a liquidez das entidades deportivas inscritas no Rexistro de Entidades Deportivas, afectadas pola situación derivada do Covid-19.

  • Decreto lei 16/2020, do 5 de maio, de medidas urxentes complementarias en materia de transparencia, axudas de carácter social, contratación e mobilidade para facer fronte o Covid-19.

  • Decreto lei 17/2020, do 12 de maio, de medidas complementarias en relación co Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña para facer fronte o Covid-19.

  • Decreto lei 19/2020, do 19 de maio, de medidas complementarias en materia social e sanitaria para paliar os efectos da pandemia xerada polo Covid-19.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid