Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 20 de xuño de 2020, Núm. 172

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA

  • Resolución do 19 de xuño de 2020, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da área do monopolio.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E MEMORIA DEMOCRÁTICA

  • Real decreto 542/2020, do 26 de maio, polo que se modifican e se derrogan diferentes disposicións en materia de calidade e seguridade industrial.

  • Real decreto 552/2020, do 2 de xuño, sobre compensación ao transporte marítimo e aéreo de mercadorías incluídas no anexo I do Tratado de funcionamento da Unión Europea, con orixe ou destino nas illas Canarias.

MINISTERIO DE SANIDADE

  • Resolución do 19 de xuño de 2020, da Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios, pola que se establece a lista dos medicamentos considerados esenciais na xestión da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, en virtude do disposto no artigo 19.1 do Real decreto lei 21/2020, do 9 de xuño, de medidas urxentes de prevención, contención e coordinación para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid