Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Divendres 2 de gener de 2015, Sup. 2

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Resolució de 29 de desembre de 2014, conjunta de les secretaries d'Estat de Pressupostos i Gastos i d'Administracions Públiques, per la qual es dicten instruccions per a l'aplicació efectiva, en l'àmbit del sector públic estatal, de les previsions de la disposició addicional dotze, de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2015.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid