Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dissabte 3 de gener de 2015, Sup. 3

I. Disposicions generals

MINISTERI DE JUSTÍCIA

  • Correcció d'errors de la Resolució de 20 de novembre de 2014, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, per la qual es modifica l'annex II de l'Orde JUS/206/2009, de 28 de gener, per la qual s'aproven nous models per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals dels subjectes obligats a la seua publicació.

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Resolució de 2 de gener de 2015, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid