Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dilluns 19 de gener de 2015, Sup. 16

I. Disposicions generals

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Resolució de 24 de novembre de 2014, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 14 de novembre de 2014, pel qual s'establix el caràcter oficial de determinats títols universitaris de doctor i la seua inscripció en el Registre d'Universitats, Centres i Títols.

MINISTERI D'INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME

  • Resolució de 14 de gener de 2015, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen els nous preus de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats del petroli per canalització.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid