Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dimarts 20 de gener de 2015, Sup. 17

I. Disposicions generals

MINISTERI DE FOMENT

  • Orde FOM/16/2015, de 16 de gener, per la qual es modifica l'apartat quint de l'annex I del Decret 1675/1972, de 26 de juny, pel qual s'aproven les tarifes a aplicar per l'ús de la xarxa d'ajudes a la navegació aèria (Eurocontrol) i es modifica el tipus d'interés per mora en el pagament de les dites tarifes.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid