Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dijous 22 de gener de 2015, Sup. 19

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Correcció d'errors i errata del Reial Decret 1078/2014, de 19 de desembre, pel qual s'establixen les normes de la condicionalitat que han de complir els beneficiaris que reben pagaments directes, determinades primes anuals de desenrotllament rural, o pagaments en virtut de determinats programes de suport al sector vitivinícola.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid