Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Divendres 23 de gener de 2015, Sup. 20

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Resolució de 22 de gener de 2015, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i les Illes Balears.

MINISTERI DE L'INTERIOR

  • Correcció d'errors de la Resolució de 31 d'octubre de 2014, de la Subsecretaria, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 24 d'octubre de 2014, pel qual s'aprova el Pla Estatal de Protecció Civil per a Emergències per Incendis Forestals.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid