Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

BoletÝn Oficial del Estado: Dissabte 24 de gener de 2015, N˙m. 21

═ndex d'accÚs

I. Disposicions generals

CORTS GENERALS

 • Resoluciˇ de 20 de gener de 2015, del CongrÚs dels Diputats, per la qual s'ordena la publicaciˇ de l'Acord de convalidaciˇ del Reial Decret Llei 15/2014, de 19 de desembre, de modificaciˇ del RŔgim Econ˛mic i Fiscal de CanÓries.

 • Resoluciˇ de 20 de gener de 2015, del CongrÚs dels Diputats, per la qual s'ordena la publicaciˇ de l'Acord de convalidaciˇ del Reial Decret Llei 16/2014, de 19 de desembre, pel qual es regula el Programa d'Activaciˇ per a l'Ocupaciˇ.

 • Resoluciˇ de 20 de gener de 2015, del CongrÚs dels Diputats, per la qual s'ordena la publicaciˇ de l'Acord de convalidaciˇ del Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats aut˛nomes i entitats locals i altres de carÓcter econ˛mic.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 • Recurs d'inconstitucionalitat n˙m. 7134-2014, contra els articles 7 i 8.cinc de la Llei 1/2014, de 28 de febrer, per a la protecciˇ dels treballadors a temps parcial i altres mesures urgents en l'orde econ˛mic i social.

 • Recurs d'inconstitucionalitat n˙m. 7870-2014, contra la Llei del Parlament de Catalunya 4/2014, de 4 d'abril, de l'impost sobre els dep˛sits en les entitats de crŔdit.

 • QŘestiˇ d'inconstitucionalitat n˙m. 6582-2014, en relaciˇ amb l'article 17.8 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013, per possible vulneraciˇ dels articles 81.1 i 134.2 de la Constituciˇ.

 • QŘestiˇ d'inconstitucionalitat n˙m. 6583-2014, en relaciˇ amb l'article 17.8 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013, per possible vulneraciˇ dels articles 81.1 i 134.2 de la CE.

 • QŘestiˇ d'inconstitucionalitat n˙m. 6626-2014, en relaciˇ amb l'article 17.8 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013, per possible vulneraciˇ dels articles 81.1 i 134.2 de la Constituciˇ.

 • QŘestiˇ d'inconstitucionalitat n˙m. 6809-2014, en relaciˇ amb l'article 17.8 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013, per possible vulneraciˇ dels articles 81.1 i 134.2 de la CE.

 • QŘestiˇ d'inconstitucionalitat n˙m. 6810-2014, en relaciˇ amb l'article 17.8 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013, per possible vulneraciˇ dels articles 81.1 i 134.2 de la Constituciˇ.

 • QŘestiˇ d'inconstitucionalitat n˙m. 6811-2014, en relaciˇ amb l'article 17.8 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013, per possible vulneraciˇ dels articles 81.1 i 134.2 de la CE.

MINISTERI D'OCUPACIË I SEGURETAT SOCIAL

 • Orde ESS/41/2015, de 12 de gener, per la qual es modifica l'Orde ESS/2518/2013, de 26 de desembre, per la qual es regulen els aspectes formatius del contracte per a la formaciˇ i l'aprenentatge, en desplegament del Reial Decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenrotlla el contracte per a la formaciˇ i l'aprenentatge i s'establixen les bases de la Formaciˇ Professional dual i l'Orde TAS/718/2008, de 7 de marš, per la qual es desplega el Reial Decret 395/2007, de 23 de marš, pel qual es regula el subsistema de formaciˇ professional per a l'ocupaciˇ, en matŔria de formaciˇ d'oferta i s'establixen les bases reguladores per a la concessiˇ de subvencions p˙bliques destinades al seu finanšament.

 • Correcciˇ d'errors de la Resoluciˇ de 16 de setembre de 2014, de la Secretaria d'Estat d'Ocupaciˇ, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 5 de setembre de 2014, pel qual s'aprova el Pla Anual de PolÝtica d'Ocupaciˇ per a 2014, segons el que establix l'article 4 ter de la Llei 56/2003, de 16 de desembre, d'Ocupaciˇ.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid