Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dimecres 28 de gener de 2015, Sup. 24

I. Disposicions generals

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Orde AEC/56/2015, de 14 de gener, per la qual es crea una oficina consular honorària d'Espanya a Upington (República de Sud-àfrica).

  • Resolució de 20 de gener de 2015, de la Secretaria General Tècnica, per la qual es publica la pròrroga de l'Acord marc de cooperació entre el Regne d'Espanya i l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura relatiu al Fons Fiduciari UNESCO/Espanya de cooperació per al desenrotllament, fet a París l'11 de setembre de 2002.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid