Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dimecres 4 de febrer de 2015, Sup. 30

I. Disposicions generals

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

COMUNITAT FORAL DE NAVARRA

  • Llei Foral 27/2014, de 24 de desembre, per la qual es modifica la Llei Foral 10/2010, de 10 de maig, del dret a la vivenda a Navarra, establint els mòduls aplicables a les actuacions protegibles en matèria d'habitatge i creant el Registre General de Vivendes de Navarra.

  • Llei Foral 28/2014, de 24 de desembre, de Mesures Tributàries.

  • Llei Foral 29/2014, de 24 de desembre, de reforma de la normativa fiscal i de mesures d'incentivació de l'activitat econòmica.

  • Llei Foral 30/2014, de 24 de desembre, per la qual es modifica la Llei Foral 20/2012, de 26 de desembre, per la qual s'establixen la quantia i la fórmula de repartiment del Fons de Participació de les Hisendes Locals en els Tributs de Navarra per Transferències Corrents per als exercicis pressupostaris de 2013 i 2014.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid