Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Boletín Oficial del Estado: Dilluns 9 de febrer de 2015, Núm. 34

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Correcció d'errors de l'Orde HAP/2415/2014, de 17 de desembre, per la qual es modifica l'Orde PRE/3581/2007, de 10 de desembre, per la qual s'establixen els departaments de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i se'ls atribuïxen funcions i competències.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid