Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dijous 12 de febrer de 2015, Sup. 37

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 6812-2014, en relació amb l'article 17.8 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013, per possible vulneració dels articles 81.1 i 134.2 de la Constitució.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 6813-2014, en relació amb l'article 17.8 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013, per possible vulneració dels articles 81.1 i 134.2 de la Constitució.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 7045-2014, en relació amb l'article 17.8 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013, per possible vulneració dels articles 81.1 i 134.2 de la Constitució.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 7302-2014, en relació amb l'article 17.8 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013, per possible vulneració dels articles 81.1 i 134.2 de la Constitució.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 7403-2014, en relació amb l'article 17.8 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013, per possible vulneració dels articles 81.1 i 134.2 de la Constitució.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 7562-2014, en relació amb l'article 17.8 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013, per possible vulneració dels articles 81.1 i 134.2 de la Constitució.

MINISTERI DE FOMENT

  • Orde FOM/189/2015, d'11 de febrer, per la qual es desenrotllen principis bàsics d'aplicació d'incentius en el sistema dels cànons per utilització de les infraestructures ferroviàries, establits en l'article 73 de la Llei 39/2003, de 17 de novembre, del Sector Ferroviari.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid