Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dijous 19 de febrer de 2015, Sup. 43

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Orde HAP/258/2015, de 17 de febrer, per la qual es modifica l'Orde EHA/672/2007, de 19 de març, per la qual s'aproven els models 130 i 131 per a l'autoliquidació dels pagaments fraccionats a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponents, respectivament, a activitats econòmiques en estimació directa i a activitats econòmiques en estimació objectiva, el model 310 de declaració ordinària per a l'autoliquidació del règim simplificat de l'Impost sobre el Valor Afegit, se'n determinen el lloc i forma de presentació i es modifica en matèria de domiciliació bancària l'Orde EHA/3398/2006, de 26 d'octubre.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid