Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dijous 26 de febrer de 2015, Sup. 49

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Reial Decret 109/2015, de 20 de febrer, de modificació del Reial Decret 2188/1995, de 28 de desembre, pel qual es desplega el règim de control intern exercit per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANTÀBRIA

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LA REGIÓ DE MÚRCIA

COMUNITAT VALENCIANA

  • Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANÀRIES

COMUNITAT DE MADRID

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid