Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Divendres 27 de febrer de 2015, Sup. 50

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Reial Decret 81/2015, de 13 de febrer, pel qual s'establixen les bases reguladores de les subvencions estatals destinades a les agrupacions de defensa sanitària ramaderes.

  • Reial Decret 82/2015, de 13 de febrer, pel qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió de les subvencions per a la repoblació de l'explotació en cas de buidatge sanitari en el marc dels programes nacionals de lluita, control o eradicació de la tuberculosi bovina, brucel·losi bovina, brucel·losi ovina i caprina, llengua blava i encefalopaties espongiformes transmissibles.

  • Orde AAA/311/2015, de 4 de febrer, per la qual s'autoritza un transvasament de 20 hm³ des dels embassaments d'Entrepeñas-Buendía, a través de l'aqüeducte Tajo-Segura, per al mes de febrer de 2015.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid