Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Boletín Oficial del Estado: Dilluns 2 de març de 2015, Núm. 52

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Resolució de 19 de febrer de 2015, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, per la qual es desenrotlla la informació a subministrar per les corporacions locals relativa a l'esforç fiscal i la seua comprovació en les delegacions d'Economia i Hisenda.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid