Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dijous 12 de març de 2015, Sup. 61

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Orde HAP/410/2015, d'11 de març, per la qual es modifica l'Orde HAP/2486/2014, de 29 de desembre, per la qual s'aprova el model 143 per a la sol·licitud de l'abonament anticipat de les deduccions per família nombrosa i persones amb discapacitat a càrrec de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i es regulen el lloc, termini i formes de presentació; i s'amplia el termini de presentació del model 290 de declaració informativa anual de comptes financers de determinades persones nord-americanes corresponent a l'any 2014.

MINISTERI D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT

  • Orde ECC/411/2015, de 3 de març, per la qual s'acorda l'emissió, encunyació i posada en circulació de monedes de col·lecció que commemoren el "V Centenari del Naixement de Santa Teresa de Jesús".

  • Resolució d'11 de març de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual s'establixen les condicions generals aplicables a les operacions de depòsit en entitats distintes del Banc d'Espanya i per la qual es regula el procediment per a la seua concertació.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid