Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dijous 19 de març de 2015, Sup. 67

I. Disposicions generals

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Orde HAP/467/2015, de 13 de març, per la qual s'aproven els models de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l'Impost sobre el Patrimoni, exercici 2014, es determinen el lloc, la forma i els terminis de presentació d'estos models, s'establixen els procediments d'obtenció o posada a disposició, modificació i confirmació de l'esborrany de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, i es determinen les condicions generals i el procediment per a la presentació d'ambdós per mitjans telemàtics o telefònics.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid