Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dimecres 18 de març de 2015, Sup. 66

I. Disposicions generals

CORTS GENERALS

  • Resolució de 12 de març de 2015, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial Decret Llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat i reducció de la càrrega financera i altres mesures de l'orde social.

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Orde HAP/460/2015, de 10 de març, per la qual s'aprova el model 368 de "Declaració-liquidació periòdica dels règims especials aplicables als servicis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica en l'Impost sobre el Valor Afegit" i se'n determinen les condicions generals i el procediment per a la presentació.

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Resolució de 25 de febrer de 2015, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual publica l'Acord del Consell de Ministres de 20 de febrer de 2015, pel qual s'establix el caràcter oficial de determinats títols universitaris de doctor i la seua inscripció en el Registre d'Universitats, Centres i Títols.

  • Resolució de 25 de febrer de 2015, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 20 de febrer de 2015, pel qual s'establix el caràcter oficial de determinats títols de grau i la seua inscripció en el Registre d'Universitats, Centres i Títols.

  • Resolució de 25 de febrer de 2015, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 20 de febrer de 2015, pel qual s'establix el caràcter oficial de determinats títols de màster i la seua inscripció en el Registre d'Universitats, Centres i Títols.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

  • Orde PRE/461/2015, d'11 de març, per la qual es crea l'òrgan administratiu encarregat de l'execució del programa de suport a la celebració de l'esdeveniment d'excepcional interés públic "Programa Univers Dona".

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid