Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dilluns 30 de març de 2015, Sup. 76

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Orde HAP/535/2015, de 19 de febrer, per la qual es regulen l'organització i el funcionament del Registre d'òrgans de representació del personal en l'Administració General de l'Estat.

BANC D'ESPANYA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid