Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dissabte 28 de març de 2015, Sup. 75

I. Disposicions generals

MINISTERI DE JUSTÍCIA

MINISTERI DE DEFENSA

  • Reial Decret 216/2015, de 27 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 386/2013, de 31 de maig, pel qual es fixen les plantilles reglamentàries d'oficials generals, oficials i suboficials de les Forces Armades per al període 2013-2017.

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Reial Decret 217/2015, de 27 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 810/2006, de 30 de juny, d'organització, funcions i provisió de llocs de treball de les conselleries de Turisme en les missions diplomàtiques d'Espanya.

  • Resolució de 17 de febrer de 2015, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 23 de gener de 2015, pel qual s'aproven els programes i les polítiques públiques que seran objecte d'avaluació per l'Agència Estatal d'Avaluació de les Polítiques Públiques i la Qualitat dels Servicis l'any 2015.

  • Resolució de 27 de març de 2015, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

COMUNITAT FORAL DE NAVARRA

  • Llei Foral 5/2015, de 5 de març, de mesures per a afavorir l'urbanisme sostenible, la renovació urbana i l'activitat urbanística a Navarra, que modifica la Llei Foral 35/2002, de 20 de desembre, d'Ordenació del Territori i Urbanisme.

  • Llei Foral 6/2015, de 5 de març, de modificació de la Llei Foral 1/2012, de 23 de gener, per la qual es regula la renda d'inclusió social.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid