Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dimecres 1 de abril de 2015, Sup. 78

I. Disposicions generals

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

  • Correcció d'errors de l'Orde ESS/86/2015, de 30 de gener, per la qual es despleguen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i Formació Professional, contingudes en la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015.

MINISTERI D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Orde AAA/544/2015, de 30 de març, per la qual s'establixen els coeficients de repartiment a utilitzar per al càlcul del valor inicial dels drets de pagament bàsic per a realitzar la primera assignació de drets en la campanya 2015 en el cas que l'agricultor declare superfície en més d'una regió.

MINISTERI D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT

  • Orde ECC/545/2015, de 20 de març, per la qual s'acorda l'emissió, encunyació i posada en circulació de monedes de col·lecció de la II sèrie de "Ciutats Espanyoles Patrimoni de la Humanitat".

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANTÀBRIA

  • Llei 1/2015, de 18 de març, de modificació del text refós de la Llei de Mesures Fiscals en Matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 62/2008, de 19 de juny i de la Llei 6/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de la Comunitat Autònoma de Cantàbria per a l'any 2015.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid