Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dimecres 1 de abril de 2015, Sup. 78

I. Disposicions generals

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANTÀBRIA

  • Llei 1/2015, de 18 de març, de modificació del text refós de la Llei de Mesures Fiscals en Matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 62/2008, de 19 de juny i de la Llei 6/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de la Comunitat Autònoma de Cantàbria per a l'any 2015.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid