Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Divendres 10 de abril de 2015, Sup. 86

I. Disposicions generals

MINISTERI DE DEFENSA

MINISTERI DE L'INTERIOR

  • Orde INT/607/2015, de 27 de març, per la qual es modifica l'Orde INT/3543/2007, de 29 de novembre, per la qual es modifica i determina el model, contingut i format de la guia de circulació per a explosius i cartutxeria metàl·lica, i es dicten instruccions per a confeccionar-la.

MINISTERI DE FOMENT

  • Correcció d'errors del Reial Decret 123/2015, de 27 de febrer, pel qual es regulen la llicència i habilitacions del pilot d'ultralleuger.

  • Resolució de 19 de desembre de 2014, de la Direcció General d'Aviació Civil, per la qual es publica l'annex 18 al Conveni sobre Aviació Civil Internacional (Chicago 1944) relatiu al "Transport sense riscos de mercaderies perilloses per via aèria", i les Instruccions Tècniques per al Transport Segur de Mercaderies Perilloses per via Aèria (Document OACI 9284/AN/905).

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid