Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Boletín Oficial del Estado: Dilluns 13 de abril de 2015, Núm. 88

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Conveni entre el Regne d'Espanya i la República Federal de Nigèria per a evitar la doble imposició i previndre l'evasió fiscal en matèria d'impostos sobre la renda i sobre el patrimoni, fet a Abuja el 23 de juny de 2009.

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Reial Decret 197/2015, de 23 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols acadèmics i professionals corresponents a les ensenyances establides per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid