Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dimarts 21 de abril de 2015, Sup. 95

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 7067-2014, contra els articles 1.2 b), 2 i), 2 j), 3.1, 3.2 i 16.10 de la Llei de Catalunya 3/2014, de 19 de febrer, d'horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 504-2015, en relació amb l'article 65 bis.1 de la Llei de Cantàbria 2/2001, de 25 de juny, d'Ordenació Territorial i de Règim Urbanístic del Sòl de Cantàbria, afegit per l'article 1 de la Llei 4/2013, de 20 de juny, quan diu "ordes de demolició judicials", per possible vulneració dels articles 24.2, 117.3 i 149.1.6 de la Constitució.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 1044-2015, en relació amb l'article 65 bis.1 de la Llei de Cantàbria 2/2001, de 25 de juny, d'Ordenació Territorial i de Règim Urbanístic del Sòl de Cantàbria, afegit per l'article 1 de la Llei 4/2013, de 20 de juny, quan diu "ordes de demolició judicials", per possible vulneració dels articles 24.2, 117.3 i 149.1.6 de la Constitució.

MINISTERI DE L'INTERIOR

  • Orde INT/688/2015, de 20 d'abril, per la qual es corregixen errors en l'Orde INT/672/2015, de 17 d'abril, per la qual es desplega l'article 2.4 del Reial Decret Llei 2/2015, de 6 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a reparar els danys causats per les inundacions i altres efectes dels temporals de pluja, neu i vent succeïts en els mesos de gener, febrer i març de 2015.

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

  • Instrucció 1/2015, de 15 d'abril, de la Junta Electoral Central, de modificació de la Instrucció 4/2011, de 24 de març, d'interpretació de l'article 66 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, sobre la consideració com a grup polític significatiu en els plans de cobertura informativa dels mitjans públics de comunicació.

  • Instrucció 2/2015, de 15 d'abril, de la Junta Electoral Central, sobre distribució d'espais gratuïts de propaganda electoral en els mitjans de comunicació de titularitat pública i delegació de competències en les juntes electorals de comunitat autònoma i provincials en relació amb les eleccions del 24 de maig de 2015.

COMUNITAT AUTÒNOMA DEL PRINCIPAT D'ASTÚRIES

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANÀRIES

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid