Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dissabte 25 de abril de 2015, Sup. 99

I. Disposicions generals

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Resolució de 24 d'abril de 2015, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i les Illes Balears.

MINISTERI D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Reial Decret 319/2015, de 24 d'abril, sobre declaracions obligatòries a efectuar per primers compradors i productors de llet i productes lactis de vaca, ovella i cabra.

  • Reial Decret 320/2015, de 24 d'abril, pel qual es modifiquen els reials decrets 1075/2014, de 19 de desembre, 1076/2014, de 19 de desembre, 1077/2014, de 19 de desembre, i 1078/2014, de 19 de desembre, dictats per a l'aplicació a Espanya de la Política Agrícola Comuna.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

  • Orde PRE/745/2015, de 22 d'abril, per la qual es crea l'òrgan administratiu encarregat de l'execució del programa de suport a la celebració de l'esdeveniment d'excepcional interés públic "Women's hockey world league round 3 events 2015".

MINISTERI DE SANITAT, SERVICIS SOCIALS I IGUALTAT

  • Resolució de 15 d'abril de 2015, de la Secretaria d'Estat de Servicis Socials i Igualtat, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 13 de juny de 2014, pel qual s'establix el dia 14 de juny com a Dia Nacional de les Llengües de Signes Espanyoles.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid