Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Boletín Oficial del Estado: Dilluns 27 de abril de 2015, Núm. 100

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Entrada en vigor de les esmenes dels annexos II i III del Protocol sobre zones especialment protegides i la diversitat biològica en el Mediterrani, adoptades a Istanbul el 6 de desembre de 2013 mitjançant la Decisió IG.21/6.

COMUNITAT VALENCIANA

  • Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

  • Llei 3/2015, de 2 d'abril, de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació de la Comunitat Valenciana.

  • Llei 4/2015, de 2 d'abril, de modificació del text refós de la Llei sobre caixes d'estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell.

  • Llei 5/2015, de 2 d'abril, del Servici Públic de Radiotelevisió Valenciana.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid