Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dijous 7 de maig de 2015, Sup. 109

I. Disposicions generals

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Resolució de 22 d'abril de 2015, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 17 d'abril de 2015, pel qual s'establix el caràcter oficial de determinats títols universitaris de doctor i la seua inscripció en el Registre d'Universitats, Centres i Títols.

  • Resolució de 22 d'abril de 2015, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 17 d'abril de 2015, pel qual s'establix el caràcter oficial de determinats títols de grau i la seua inscripció en el Registre d'Universitats, Centres i Títols.

  • Resolució de 22 d'abril de 2015, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell del Ministres de 17 d'abril de 2015, pel qual s'establix el caràcter oficial de determinats títols de màster i la seua inscripció en el Registre d'Universitats, Centres i Títols.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid