Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Boletín Oficial del Estado: Divendres 8 de maig de 2015, Núm. 110

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Esmenes de 2013 al Codi Internacional de Seguretat per a Naus de Gran Velocitat, 2000, CODI NGV 2000, adoptades a Londres el 21 de juny de 2013 mitjançant una resolució MSC.352(92).

  • Correcció d'errors del text consolidat de l'Acord sobre transports internacionals de mercaderies peribles i sobre vehicles especials utilitzats en eixos transports (ATP) fet a Ginebra l'1 de setembre de 1970, actualitzat a 23 de setembre de 2013.

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Reial Decret 231/2015, de 27 de març, pel qual s'establix el títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Tècniques Escultòriques en Pell pertanyent a la família professional artística d'Escultura i se'n fixa el corresponent currículum bàsic.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid