Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dimecres 13 de maig de 2015, Sup. 114

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Llei 6/2015, de 12 de maig, de Denominacions d'Origen i Indicacions Geogràfiques Protegides d'Àmbit Territorial Supraautonòmic.

  • Llei 7/2015, de 12 de maig, per la qual es crea el Consell General de Col·legis Oficials de Pedagogs i Psicopedagogs.

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Orde ECD/868/2015, de 5 de maig, per la qual es regula la visita pública als museus de titularitat estatal adscrits i gestionats pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i per l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música.

COMUNITAT AUTÒNOMA D'ARAGÓ

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid