Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dimarts 12 de maig de 2015, Sup. 113

I. Disposicions generals

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Entrada en vigor de l'Acord entre el Regne d'Espanya i la Universitat de les Nacions Unides relatiu a l'establiment, funcionament i ubicació de l'Institut Internacional de la Universitat de les Nacions Unides per a l'Aliança de Civilitzacions a Barcelona (Espanya), fet a Madrid i Tòquio el 28 de juny de 2010.

  • Entrada en vigor de l'Acord entre el Regne d'Espanya i la Universitat de les Nacions Unides relatiu a l'Institut Internacional de la Universitat de les Nacions Unides per a l'Aliança de Civilitzacions a Barcelona (Espanya), fet a Madrid i Tòquio el 28 de juny de 2010.

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Orde HAP/861/2015, de 7 de maig, per la qual es modifica l'Orde HAP/2662/2012, de 13 de desembre, per la qual s'aprova el model 696 d'autoliquidació, i el model 695 de sol·licitud de devolució, de la taxa per l'exercici de la potestat jurisdiccional en els ordes civil, contenciós administratiu i social i es determinen lloc, forma, terminis i procediments de presentació.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid