Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Boletín Oficial del Estado: Dijous 21 de maig de 2015, Núm. 121

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME

  • Resolució de 4 de maig de 2015, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es modifica el protocol de detall PD-12 "Procediments a aplicar a les cisternes de gas natural liquat amb destinació a plantes satèl·lit".

  • Resolució de 4 de maig de 2015, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es modifica la norma de gestió tècnica del sistema NGTS-12 "Propostes d'actualització, revisió i modificació de les normes o protocols de gestió del sistema".

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid