Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Divendres 22 de maig de 2015, Sup. 122

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Llei 8/2015, de 21 de maig, per la qual es modifica la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, i per la qual es regulen determinades mesures tributàries i no tributàries en relació amb l'exploració, investigació i explotació d'hidrocarburs.

CORTS GENERALS

  • Resolució de 14 de maig de 2015, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial Decret Llei 5/2015, de 30 d'abril, de mesures urgents en relació amb la comercialització dels drets d'explotació de continguts audiovisuals de les competicions de futbol professional.

MINISTERI D'INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME

  • Orde IET/931/2015, de 20 de maig, per la qual es modifica l'Orde ITC/1522/2007, de 24 de maig, per la qual s'establix la regulació de la garantia de l'origen de l'electricitat procedent de fonts d'energia renovables i de cogeneració d'alta eficiència.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid