Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dissabte 23 de maig de 2015, Sup. 123

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Correcció d'errors del Reial Decret Llei 6/2015, de 14 de maig, pel qual es modifica la Llei 55/2007, de 28 de desembre, del Cine, es concedixen diversos crèdits extraordinaris i suplements de crèdits en el pressupost de l'Estat i s'adopten altres mesures de caràcter tributari.

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Resolució de 22 de maig de 2015, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI DE L'INTERIOR

  • Orde INT/936/2015, de 21 de maig, per la qual s'amplien els municipis als quals s'apliquen les mesures previstes en el Reial Decret Llei 2/2015, de 6 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a reparar els danys causats per les inundacions i altres efectes dels temporals de pluja, neu i vent succeïts en els mesos de gener, febrer i març de 2015, i es corregixen errors en l'Orde INT/673/2015, de 17 d'abril, per la qual es determinen els municipis a què s'apliquen les mesures previstes en el Reial Decret Llei 2/2015, de 6 de març.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

COMUNITAT AUTÒNOMA DE GALÍCIA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid