Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dijous 28 de maig de 2015, Sup. 127

I. Disposicions generals

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Esmenes de 2013 a l'annex del Protocol de 1978 relatiu al Conveni internacional per a previndre la contaminació pels barcos, 1973, (Esmenes al model A i al model B dels suplements del certificat IOPP en virtut de l'annex I del Conveni MARPOL), adoptades a Londres el 17 de maig de 2013 per mitjà de la Resolució MEPC.235 (65).

  • Esmenes de 2013 al Codi internacional de gestió de la seguretat operacional del barco i la prevenció de la contaminació (Codi internacional de gestió de la seguretat (Codi IGS)), adoptades a Londres el 21 de juny de 2013 mitjançant una Resolució MSC.353(92).

MINISTERI DE FOMENT

MINISTERI D'INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME

MINISTERI D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Orde AAA/975/2015, de 5 de maig, per la qual s'autoritza un transvasament de 20 hm³ des dels embassaments d'Entrepeñas-Buendía, a través de l'aqüeducte Tajo-Segura, per al mes de maig de 2015.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid