Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dimecres 27 de maig de 2015, Sup. 126

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

MINISTERI DE L'INTERIOR

  • Orde INT/960/2015, de 21 de maig, per la qual es modifica l'Orde INT/698/2015, de 17 d'abril, per la qual es crea i regula el funcionament de la Comissió Ministerial d'Administració Digital del Ministeri de l'Interior.

MINISTERI D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT

  • Orde ECC/961/2015, de 18 de maig, per la qual s'acorda l'emissió, encunyació i posada en circulació d'una sèrie de monedes de col·lecció que commemoren el IV Centenari de la publicació de la "Segona part de l'Enginyós Cavaller Don Quijote de la Mancha".

COMUNITAT AUTÒNOMA DEL PRINCIPAT D'ASTÚRIES

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANÀRIES

  • Llei 9/2015, de 27 d'abril, de modificació de la Llei 2/2013, de 29 de maig, de Renovació i Modernització Turística de Canàries, i d'altres lleis relatives a l'ordenació del territori, urbanisme, medi ambient, i així mateix de la Llei 4/2014, de 26 de juny, per la qual es modifica la regulació de l'arbitri sobre importacions i entregues de mercaderies a les Illes Canàries.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid