Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Boletín Oficial del Estado: Dilluns 15 de juny de 2015, Núm. 142

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Esmenes de 2012 a la norma de rendiment dels revestiments protectors dels tancs dedicats a llast d'aigua de mar de tots els tipus de barcos i els espais del doble folre en el costat dels barcos de càrrega a granel (Resolució MSC.215(82), adoptades a Londres el 30 de novembre de 2012 mitjançant la Resolució MSC.341(91).

  • Entrada en vigor de l'Acord entre el Govern del Regne d'Espanya i el Govern d'Austràlia relatiu al programa de mobilitat per a jóvens, fet a Canberra el 3 de setembre de 2014.

MINISTERI D'INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME

  • Resolució de 9 de juny de 2015, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen els nous preus de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats del petroli per canalització.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid